Piliny jsou surovina, nikoli odpad

Dřevozpracovatelské závody patří v současné době mezi ty nejvytíženější. Každý den tak vznikne velké množství štěpků, dřevního prachu a pilin, které je potřeba likvidovat. Nepatří však na skládku jako odpad, ale využívají se na další zpracování.

 

Pro bezpečnost provozu

Když domácích podmínkách jen zabrousíme kousek dřeva, jemné piliny se dostanou všude. V závodech na zpracování dřeva je toto množství obrovské, a pokud by se jen jeden den neuklízelo, nejspíš by už druhý den nebylo možné pracovní činnosti bezpečně vykonávat. Rizikem však není jen nepořádek, ale také možnost výbuchu piliny a dřevní prach se řadí mezi explozivní. To znamená, že jejich usazování do vrstev dokáže vytvářet prostředí, které mám vysoké riziko exploze. Odsávání pilin a dřevního prachu je proto velmi důležité na ochranu zdraví, pracovníků a také zachování funkčnosti celého provozu.

 

Pomáhá centrální odsávání

Ideální je samozřejmě odsávat nečistoty co nejblíže místu jejich vzniku, což ale není vždy možné. Ruční úklid není moc efektivní, proto se využívá centrální odsávání. Stroje se na pracovišti seskupují podle potřebného odsávacího výkonu vzduchotechniky a poté se centrálním odsávacím zařízením spojí. Problémy mohou nastat ve specifických provozech, kdy jsou piliny mokré nebo navlhlé. V zimě pak mohou znamenat. Komplikace s filtračním systémem, protože filtrační médium, které nasákne vodou, může zamrzat. Pro takové provozy jsou určeny cyklónové odlučovače, které využívají odstředivou sílu a obsah vody v pilinách tak nijak neovlivňuje počasí.

Piliny se pak dále zpracovávají v přidružených závodech, dochází k jejich vysoušení v průmyslových bubnových sušičkách na požadovanou vlhkost. Využívají se jako podestýlka pod hospodářská a domácí zvířata. Nebo se lisují do kvádrů či válců pro dřevěné brikety k vytápění.