Cena právních služeb, aneb co je „ještě málo“ a co „už moc“?

V dnešní době, kdy se značná část sociálního kontaktu odehrává ve virtuálním prostředí sociálních sítí a internetu jako takového, je pochopitelné, že v převážné většině případů se lidé snaží najít potřebné informace právě prostřednictvím internetových vyhledávačů.

Stejně jako ve všech ostatních případech, kdy je zákazníkovi nabízen za úplatu určitý produkt/druh služby, je nezbytné zodpovědět několik dílčích otázek proto, aby mohlo být náležitě odpovězeno na otázku, jaká cena je adekvátní.

Velice střízlivým odhadem lze říci, že více než polovina advokátů, kteří prezentují své kanceláře na webu, má v kolonce „cena“, pro laika nic neříkající odkaz na vyhlášku č. 177/1996 Sb. v platném znění (advokátní tarif) v lepším případě citace z tohoto tarifu, odkazující na způsob výpočtu odměny. I tato informace je však nejen pro většinu laické, ale i část odborné veřejnosti hůře pochopitelná a málokdy se potencionální zájemce pouze z tohoto údaje dozví reálnou cenu jím poptávané/požadované služby.

Jednoduchou úvahou jde dospět k tomu, že pokud je něco prezentováno, jako ve své podstatě unikátní produkt, který svým zaměřením „nemá obdoby“ (což je zvlášť v České republice vcelku dost oblíbená taktika napříč obory), měla by tomu odpovídat i cena. Pokud tedy někdo nabízí „špičkové služby“ poskytované zkušenými, mnohdy i „těmi nejlepšími odborníky v oboru“ za cenu v řádech stovek korun v kteroukoli denní či noční hodinu, 7 dní v týdnu, lze předpokládat, že realita může být (a v převážné většině i bude) zcela odlišná.

Slevový marketing obecně, je nástroj, který na většinu tuzemských zákazníků působí jako něco naprosto magického. Proč kupovat produkt/službu za plnou cenu, když ho/ji mohu mít „desetkrát levněji“? Třeba proto, že za oním „desetkrát levněji“ je mnohdy skryto a nevyřčeno i „výrazně dráž“.  Pokud je subjekt, který poskytuje tu kterou službu výrazně levnější, než konkurence, nadán alespoň základní ekonomickou gramotností, je daný způsob poskytování služeb založen v zásadě na dvou jasně převažujících modelech fungování. Buď je daná „výhodná cena“ pouhým základem, kdy za jakoukoli drobnost se doplácí a zákazník se nakonec dostane klidně i na více než 100% ceny „před slevou“ nebo je ona výhodná cena vykoupena tím, že služba je poskytnuta zcela nekompetentní osobou bez zkušeností a velmi často i bez patřičného nutného vzdělání v oboru, o absenci pojištění profesní odpovědnosti nemluvě. Pro potřeby tvorby ceny je nutno pracovat s mnoha faktory, které výslednou cenu ovlivňují. Pokud někdo ať už vědomě či nevědomě určitý faktor ve výsledné ceně nezohlední, vždy se dostane na nižší částku, která je často nižší i řádově.

Aby tento krátký informativní článek nebyl dalším nicneříkajícím a zobecňujícím pohledem na věc, lze říci, že běžnou cenou právních služeb v Praze a Středočeském kraji jsou částky v rozmezí 1.500,- Kč – 3.000,- Kč za hodinu služeb s tím, že drobné korekce (cca do 1/3) pod/nad danou sazbu jsou ještě v normě. V případech, kdy je služba výrazně levnější (např. 690,-Kč včetně DPH, apod.) je třeba se zamyslet nad tím, jestli opravdu dostávám, lépe řečeno, vůbec mohu dostat za danou cenu deklarovanou kvalitu. Odpověď je jednoduchá – velice pravděpodobně ne. Interní cenotvorba totiž mimo jiné, vypovídá i o tom, nakolik si daný poskytovatel služby tuto cení, kolik do ní investoval (personálně, odborně), atd. V případech, kdy je naopak výsledná cena mnohonásobně vyšší, než ceny průměrné, je třeba zvážit, zda je i přidaná hodnota této služby o tolik vyšší oproti běžnému a kvalitativně naprosto srovnatelnému standardu.

Právní služby od Trestniadvokat.cz

A mnohé další.