Jak opravit špatně vyrobenou betonovou podlahu?

Dokonce i začínající stavitel ví, že betonové podlahové potěry by neměly být v přímém kontaktu se stěnami a stavebními sloupy, pouze by měly být od nich odděleny pružnými dilatačními pásy. Pro některého investora to tedy je velké a nepříjemné překvapení, když se zdá, že společnost, kterou si na práci najal,  vybetonovala podlahu na velká okna na terase, která dosáhla podlahy.

Co se špatně vyrobenou podlahou z betonu

Existuje několik důvodů pro oddělení okrajů betonových nebo anhydritových podlahových podkladů, zvaných potěry, od konstrukce domu. Akustické úvahy jsou pro obyvatele nejdůležitější – díky dilatačním spárám nejsou mechanické (nárazové) zvuky přenášeny vodorovně a svisle od podlahy do ostatních místností domu.

O takových podlažích oddělených od stavby domu říkáme, že jsou “plovoucí” . Jejich potěry pod dokončovacími vrstvami (parkety, panely, keramické obklady atd.) Jsou uspořádány na vrstvě z pružného pěnového polystyrenu. Také hrany potěru jsou od stěn odděleny dilatačními spárami o tloušťce 5-10 mm, nejčastěji z pěnového polyethylenu s uzavřenými póry (a proto nejsou vstřebatelné). Výroba plovoucích podlah je důležitá zejména na podlaze domu, protože žádný ze stropů používaných v rodinných domech nemá dostatečnou akustickou izolaci.

Oddělení betonové podlahy od stěn

Pro kvalitu jejich provedení je však také důležité oddělení betonového potěru od stavby domu. V prvé řadě dochází ke smrštění během pokládání betonu. To je důvodem poklesu objemu betonu, a protože má malou tloušťku, má praktický význam pouze zkrácení jeho povrchu. Tyto deformace smrštěním obvykle vedou k nepravidelnému praskání potěru, takže přestávají být pevnou, rovnoměrnou podložkou pro podlahy a mohou způsobit poškození.

Pro omezení této možnosti je betonový potěr vyroben ze směsi mokré konzistence, ke které se při přípravě přidává rozptýlená výztuž z polypropylenových vláken. Kromě toho jsou silnější výtoky nad podlahovým vytápěním a v silně zatížených prostorách (například v garáži) vyztuženy výztužnými oky z tenkých ocelových tyčí.

Nezávisle na těchto úpravách se potěr odděluje od konstrukce domu dilatačními spárami a dělí se na menší pole tím, že se v první fázi vytvrzuje směs. Pokud by nebylo vytahování výtoku ze stěn, pak by se zmenšil jeho objem, mohl by silně přilnout k prvkům, ze kterých jsou stěny obezděny a to nepravidelnými trhlinami.

Je také důležité, aby dilatační spáry umožňovaly volnou deformaci potěru vlivem teplotních změn. Ačkoli koeficient lineární expanze betonu má velmi malou hodnotu, i když se teplota potěru, jehož strana má rozměr 6 m, zvyšuje například o 15 ° C, předpokládá se, že může být volně používán a  deformovat se bude ze dvou stran, kdy v každé z nich by se rozrostl o méně než půl milimetru! To není moc, ale taková deformace by mohla poškodit například omítku na stěně, pokud by k ní byl pevně připojen potěr.

Podlahový beton  „funguje“ a z tohoto důvodu by měl být dilatován ze stěn, sloupů a  od prvního schodu železobetonových schodišť vedoucích do prvního patra. O to více by však měla být betonová podlaha oddělena od rámu velkých terasových oken.

 

Odbornost, profesionalita a především kvalita

Tak těmito hesly by se měly držet všechny firmy, které nabízejí své služby a to nejen v oblasti stavebnictví nebo v oblasti oprav jakékoliv podlahy, nejen té betonové. Dlouholeté pracovní zkušenosti jistě mohou využít v praxi a tak máme zde jistotu, že práce bude kvalitní, rychlá a bez zbytečných průtahů.