Jaká existují školení řidičů a která potřebují vaši zaměstnanci?

Dle českých zákonů jsou zaměstnavatelé povinni zaměstnancům zajistit několik zákonných školení. Patří mezi ně klasické školení BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a PO (požární ochrany), školení první pomoci a také školení řidičů. Poslední jmenované se přitom netýká pouze řidičů z povolání.

České zákony rozlišují v pracovním poměru dva typy řidičů:

  • Tzv. “řidič referent” je zaměstnanec, který v pracovní době řídí služební vozidlo, ale řízení vozidla nemá sjednáno v pracovní smlouvě, respektive není jeho hlavní pracovní náplní.
  • Druhou kategorií je řidič z povolání, tam snad není co vysvětlovat.

Obě tyto skupiny musí povinně absolvovat školení řidičů, a to při nástupu do zaměstnání a pak opakovaně s periodou nejlépe jeden rok.

 

Řidiči referenti a řidiči z povolání mohou podstoupit stejné základní školení

V praxi situace vypadá tak, že základní školení řidičů referentů a řidičů z povolání je společné. Zopakují si pravidla silničního provozu, jež se pravděpodobně učili naposledy v autoškole, seznámí se s právními předpisy na pracovních cestách, zopakují si postupy při dopravní nehodě i zásady bezpečné a defenzivní jízdy.

Řidiči z povolání pak k tomuto základnímu kurzu absolvují ještě nástavbu, tj. školení, po jehož absolvování získají průkaz profesní způsobilosti.

 

Školení řidičů lze provést i online

Zatímco pro průkaz profesní způsobilosti je nutná osobní výuka v autoškole, pro základní variantu školení zaměstnanců, jež řídí automobil, je legislativa benevolentnější. Školitelem nemusí být přímo autoškola, navíc je možné celé školení vyřešit online formou.

Online školení je pohodlné pro zaměstnance i zaměstnavatele. Není třeba zvát žádného školitele ani shromažďovat všechny zaměstnance v jeden čas na jednom místě. Každý může školení absolvovat v termínu dle svých časových možností, a třeba i z prostředí home office. Díky tomu, že jsou o každém školení vedeny záznamy, je rovněž snadnější prokázat, zda zaměstnanci školení doopravdy absolvovali, a hlídat lhůtu pro pravidelné opakování.

 

E-learning je v povinných školeních novou normou

E-learning pro zákonná školení v ČR provozuje společnost PREVENT na své vzdělávací platformě INSTRUCTOR. Mezi nabízenými školeními najdete právě i školení řidičů. Je zpracované zábavnou formou, aby zaměstnanci neměli problém udržet pozornost, obsahuje vždy aktuální informace v souladu s legislativou a pro případ jakýchkoliv potíží je 24/7 k dispozici lektorská podpora.

Většina firem dnes přes online platformy realizuje všechna školení zaměstnanců. V některých případech je samozřejmě třeba kurz doplnit ještě praktickou ukázkou (např. u kurzu první pomoci), pro předávání teoretických znalostí jsou ovšem online kurzy velmi efektivní.