Kdy je prach nebezpečný?

Při spojení nebezpečí a prach si nejspíš většina z nás vybaví klasické westernovky a střelný prach. Velké riziko však v sobě skrývá i prach běžný, pokud ho necháme usadit.

 

Může představovat riziko

Ve zpracovatelských a průmyslových závodech prach komplikuje výrobu i představovat riziko pro bezpečnost. Prach doma většinou vnímáme jen jako nepořádek, který nás ruší především esteticky. V potravinářství i dalších oborech ale může napomáhat i množení bakterií a je proto nepřípustný z hygienického hlediska. Může také představovat riziko pro vytvoření explozivního prostředí, když zůstane usazený, proto je v průmyslových závodech důležitá kvalitní průmyslová vzduchotechnika. V elektrárnách a teplárnách se vytváří uhelný prach, o jehož explozní vlastnostech jsme již mnohokrát četli. Podobné riziko je i v papírenském nebo dřevozpracujícím průmyslu, protože dřevní i papírenský prach jsou vysoce explozivní. V potravinářství se za rizikový dokonce považuje každý prach a tak se k němu přistupuje.

 

Nutná likvidace

Usazený prach může představovat problém v uzavřené místnosti už při vrstvě 1 mm, kdy může dojít při jeho zvíření k zapálení nebo výbuchu. Exploze prachu je nebezpečím pro pracovníky i technologie a stroje, proto je nutné prach efektivně likvidovat. Odprášení se využívá ve všech oblastech průmyslu, zpracování i výroby bez ohledu na obor. Odsátý prach je oddělen od vzduchu, který se po oddělení od prachu odvádí buď zpět do haly v zimní sezóně a nebo ven mimo halu v létě. Pro snížení všech rizik a vytvoření bezpečného prostředí pro práci je vhodné odsávání prachu na centrální úrovni, aby byla likvidace prachu snadnější a rychlejší.

Bezproblémové fungování filtračního systému zajistí pravidelné revize a kontroly, což zajistí čisté a bezpečné pracovní prostředí.