MBA: prestižní vstupenka mezi elitu

Manažerské funkce jsou velmi náročné na pracovní výkony, čas i psychickou odolnost. Vést firmu, kolektiv nebo určitý projekt zabere spoustu energie i těm nejschopnějším, o nárocích na vzdělání a znalosti ani nemluvě. Schopný manažer se dnes pozná nejen podle výše honoráře, stylového outfitu a drahého automobilu, ale především podle absolutoria MBA studia.

Co je MBA?

Master of Business Administration (MBA) je neakademický titul, udělovaný za jménem, který doplňuje a rozšiřuje vysokoškolské vzdělání a svědčí o tom, že absolvent je erudovaným odborníkem ve světě managementu. Jednoleté studium výrazně rozšíří obzory a svému majiteli dává šanci být vždy o krok vpřed před konkurencí.

Šance k postupu

V některých firmách a holdingových korporacích se už studium MBA automaticky vyžaduje k tomu, aby mohl zaměstnanec povýšit a v hierarchii funkcí vstoupit až na vrchol. Pokud chce manažer dosáhnout úspěchu a zažít velkou kariéru, neměl by se začátkem studia otálet. Studium MBA je investicí do osobního profesního růstu. Distanční forma studia je naprosto flexibilní a umožňuje skloubit výuku s náročným výkonem zaměstnání.

Specializujte se

Studium MBA na Cambridge Business School je nejlepší investicí, která se každému absolventovi mnohonásobně vrátí. Načerpat nové informace pomohou lektoři přímo z praxe, vybírat lze užší zaměření z 13 dostupných specializací. Prestižní titul  MBA je vstupenkou mezi elitu managementu.

Byznys trendy

Studijní programy mohou využít zástupci soukromé, státní i neziskové sféry. Lukrativní forma celoživotního vzdělávání seznámí všechny své posluchače s aktuálními obchodními a hospodářskými trendy, které lze obratně využít v byznysu.