Z graffiti vane kriminalita a drogy. Kde bere frustrovaná mládež prostředky na drahé spreje?

graffiti-12

Pravidelné a servisní služby spojené s odstraňováním graffiti, jsou realizovány společností A SERVIS LIPKA, s.r.o. na celém území České a Slovenské Republiky, Rakouska a Německa.

V České republice zaujímá odstranění graffiti v pražském regionu značný nárůst. Stále, a to v nelichotivě vzrůstajícím měřítku o sobě dávají znát sprejeři – vandalové – prostřednictvím svých ohyzdných tagů a graffiti. Bezohledně a bez sebemenších výčitek svědomí ničí, třeba i zcela nové fasády a nešťastným majitelům způsobují nedozírné škody…

Stěžejní problém s odstraněním graffititových nástřiků spočívá v tom, že se je nedaří odstranit vůbec nebo pouze jen z malé části. Tato firma zcela jednoznačně prokázala (díky svým mnohaletým zkušenostem), že hlavní problém tkví v tom, na jak strukturovaném podkladu bylo graffiti nastříkáno. Pokud byl podklad ošetřen antigraffitovým nátěrem či nástřikem skutečně není žádný problém ODSTRANIT tyto graffitové podpisy se 100% účinkem. Tento výsledek odstranění graffiti Vám firma skutečně zaručí vlastní aplikací antigraffitového nátěru či antigraffitového nástřiku. Záruka na úplné odstranění graffiti pochopitelně platí na jakékoliv strukturované fasády.

Pokud se má odstranit graffiti z povrchu, který takto ošetřen nebyl, úspěšnost odstranění je v rozmezí 60 až 90%. Velmi problematické je odstranění graffiti z povrchů, jako jsou například mramor, žula nebo přírodní kámen, kdy se jedná o tzv. ušlechtilé materiály, do kterých se sprejová barva dostane hluboko do struktury. I přes veškerou snahu se přitom ani odborným profesionálním zaměstnancům firmy nepodaří ze strukturovaných povrchů graffiti zcela odstranit.graffiti-14Zajistí-li vám společnost A SERVIS  aplikaci antigraffitové ochrany na Vaší budově, dokáže kdekoliv v České a Slovenské republice, v Rakousku a v Německu odstranit graffiti do 14 dnů, ať se jedná o jakýkoliv rozsah graffiti. Jak pro firmu, tak pro klienta je velmi důležité včasné a rychlé odstranění graffiti. Tento rychlý postup tvoří základ úspěšného účinku, který zajišťuje, že tyto fasády již nikdo nebude znehodnocovat graffitovými nástřiky.

Těmto „pouličním umělcům“ jde převážně o to, aby jejich výtvory byly veřejnosti s trvalou platností na očích. Pokud ale na vlastní kůži začnou pociťovat marnost svého stupidního počínání a to, že jejich dílo je vždy možné velmi rychle odstranit, tak potom rychle odcházejí a jdou své choutky zpravidla realizovat někam jinam. Ono i pro sprejery je finančně náročné pořizovat stále nové barvy, aby dospěli ke konečnému konstatování marnosti jejich počínání. Neboť tyto graffitové nástřiky jsou servisem této společnosti vzápětí bezproblémově a rychle odstraněny. Po takovém zjištění ze strany vandalů se již poté ochrana Vašeho majetku stává realitou.

Firma A SERVIS LIPKA úspěšně realizuje své další technologie v oblasti úklidových služeb. Jedná se například o mytí oken a výloh, čištění a tepování koberců strojovou metodou, odstranění plísní a nátěr proti plísním, mytí a čištění žaluzií a markýz.