Dřevěné brikety a pelety. Jak je mezi nimi rozdíl?

Dřevěné brikety a pelety patří do kategorie ekologických zdrojů tepla, často označované také jako ekopaliva či pevné biomasy. To se poměrně příhodně hodí pro současnou dobu, kdy je kladen velký důraz na kvalitu životního prostředí. I přes velkou podobnost těchto dvou ekologických paliv se však mezi nimi najdou, byť na první pohled nepatrné, zato značné rozdíly.

 

Pelety

Lisování pelet probíhá pod velkým tlakem, neobsahují žádná pojiva ani jiné chemické látky. Materiál pochází z odpadu při dřevovýrobě. Cílovým topidlem by měl být automatický kotel nebo kamna na pelety. Ty mají, co se údržby týče, hodně blízko k plynovým nebo elektrickým kotlům, takže jsou téměř bezobslužné.

 

Brikety

Podobně jako u pelet se brikety lisují pod velkým tlakem. Výchozí surovinou je dřevo, a to například ve formě hoblin, kůry či dřevěných pilin. Jedná se opět o odpady z dřevozpracujícího průmyslu. Brikety z měkkého dřeva se hodí spíše pro rychlý výtop chalupy, tvrdé dřevo se naopak doporučuje pro stálé vytápění rodinného domu.

 

Hlavní rozdíl

Nejvýraznějším rozdílem je jejich velikost. Pelety jsou menší a hodí se spíše pro kotle s automatickým přikládáním. Tyto speciální kotle se vyznačují nadstandardním komfortem, jelikož vyžadují pouze minimální údržbu. Dřevěné brikety se charakterizují větším tvarem a nutností ručního přikládání do kotle nebo kamen, výhodou je však, že se vždy efektivně spalují i v těchto konvenčních topidlech.

 

Nyní je čistě na vás, pro kterou z nabízených variant se rozhodnete. Záležet bude hlavně, za jakých okolností budete obydlí chtít vytápět. Nezapomeňte, že používáním ekologických paliv se zbavujete závislosti na těch fosilních, čímž jsou ropa a zemní plyn. Dále také při koupi speciálního kotle můžete zažádat o dotace v rámci programu Zelená úsporám.