Jak dosáhnout lepší finanční bonity?

Odvěká snaha všech lidí na světě mít k dispozici dostatek finančních prostředků a užívat si pověsti movitého člověka trvá i dnes. Kdo by nechtěl patřit k elitě střední a vyšší třídy, která má na účtu takový disponibilní zůstatek, aby si mohl bez většího váhání koupit to, co se mu líbí nebo nemusel řešit sebemenší výpadek v rozpočtu?

Že mezi ty šťastlivce nepatříte? Nevěšte hlavu! Poradíme vám, jak zabezpečit finanční rovnováhu na takovou úroveň, aby vás nerozcházel žádný neplánovaný výdaj. Základem stabilního cash flow jsou evidované příjmy a výdaje. Pokud nejsou ve vyrovnaném poměru „má dáti – dal“, je na místě požádat o střednědobý úvěr. Půjčka pomůže stabilizovat úroveň finanční solventnosti.

 

Proč bonitu nepodcenit?

Domnění, že finanční bonita jednotlivce není pro nikoho důležitá, je špatná. V dřívějších dobách se podle ní hodnotil například vhodný snoubenec nebo snoubenka. A ani v dnešní době není pojem „bonitní partner“ nedůležitý, i když v jiném slova smyslu. Podle osobní bonity jednotlivce jsou schvalovány úvěry, hypotéky, kreditní i debetní karty a je důležitá i ve smluvních vztazích, obchodech nebo sociálním postavení.

 

Dobrá pověst nade vše

O finanční bonitu je třeba pečovat. Vylepšete si své finanční hodnocení:

  1. Budujte si řádným splácením pozitivní úvěrovou historii.
  2. Plaťte všechny své závazky včas, hlídejte si termíny splatnosti úvěrů.
  3. Zrušte kreditní karty, které nepoužíváte.
  4. Zkontrolujte si, zda jste předchozí úvěry skutečně splatili zcela beze zbytku (tj. včetně případných sankcí).
  5. Byla Vám žádost o úvěr zamítnuta? Berte to jako varování a raději s další žádostí vyčkejte, až se Vaše situace vylepší.

Vaše hodnocení ovlivňují faktory, jako jsou příjmy, délka vašeho zaměstnání (živnosti), úvěry u jiných institucí, platební morálka a historie, informace z úvěrových registrů, exekuce, insolvence, osobní bankrot + počet vyživovaných dětí.