Budovat firmu od nuly nebo koupit zavedený podnik?

Řada podnikatelů začíná podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná, a pokud mají dostatek zakázek, postupně svoje podnikání rozšiřují, zaměstnávají nové spolupracovníky a jejich podnikání postupně roste. Časem jsou konfrontováni s nutností rozdělit kompetence mezi jednotlivé pracovníky, popsat procesy ve firmě, zaškolovat nové kolegy a vytvářet strukturu manažerského řízení. Přechod mezi řízením celé firmy jedním člověkem a řízením firmy managementem je od určité velikosti firmy nezbytný. Znamená to ale natolik velkou změnu, že jí řada firem nedokáže uskutečnit a buď zůstanou v původní struktuře závislé na zakladateli, nebo po čase dojde ke stagnaci. Jak pro původního podnikatele, který firmu založil, který se musí vzdát řady kompetencí a delegovat je, tak i pro jeho spolupracovníky, kteří musí kompetence přijímat a kteří se stávají managery, případně spolupodnikateli, je přechod k manažerskému řízení složitý.

 

Koupí firmy získáte rovnou zavedenou strukturu řízení

Naproti tomu, pokud začínající podnikatel využije stávajícího systému, např. koupí franšízy nebo koupí fungující firmy, nemusí řadu z výše uvedených činností sám organizovat a realizovat.

Nový majitel může samozřejmě kontinuálně navázat na stávající procesy, strukturu výzkumu, vývoje, odbytu apod. a může je dále vylepšovat. Pokud však koupí životaschopnou firmu, má základ, na kterém může stavět a který nemusí sám budovat.

 

Získejte nový výrobní obor, novou technologii, případně nový sortiment

Vstup do nového výrobního oboru, osvojení si nové technologie či rozšíření portfolia o nový sortiment je manažersky velmi náročné. Váže značné kapacity, které by možná Vaše firma mohla investovat jiným směrem. Trvá řadu měsíců a let než se firma v novém oboru etabluje, případně, než odladí novou technologii. Možností, jak toho dosáhnout je samozřejmě více. Jednou z možností je však nebudovat vše od nuly, ale koupit zavedenou firmu. Důležité je, jaký je cíl a jaký optimální postup k němu vede.