Proč je povinné ručení pro některé řidiče dražší

Mladý řidič obvykle záhy po složení řidičské zkoušky a získání řidičského průkazu zjistí, že jeho povinné ručení vychází dráž v porovnání s někým, kdo již řidičský průkaz vlastní více let. V této fázi pak není neobvyklé pojištění „na jinou osobu“, což však s sebou nese bohužel také ztrátu výhody v podobě postupného získávání bonusů. A současně jde o začarovaný kruh. Je tato politika pojišťoven jen jejich rozmar, nebo se skutečně opírá o logický základ?

 

Mladý řidič bourá častěji

Bohužel pro některé, druhá možnost je správně. Dle statistik jsou totiž řidiči, kteří mají řidičský průkaz méně než jeden rok, skutečně větším nebezpečím pro každého účastníka silničního provozu. V tomto případě je nutné říci „čest výjimkám“. Dle zdrojů České asociace pojišťoven je pravděpodobnost, že motorista ve věku do 19 let způsobí nehodu, opravdu velmi vysoká, přesněji 19 %. Pro srovnání, celkově způsobí škodu průměrně 34 řidičů z 1000, tedy 3,4 % všech plátců povinného ručení. Stejná metrika pak u mladých řidičů činí 190 řidičů z 1000. A to už je určitě nezanedbatelný rozdíl.

Pro mladé řidiče může být cena povinného ručení překážka. Je však nutné si uvědomit, že se opírá o skutečně logický základ a v případě, že mladý účastník silničního provozu nezpůsobí po dobu několika let dopravní nehodu, cena pojistného se mu časem, mj. i díky bonusům, zcela jistě dostane na odpovídající hladinu. Důležité je být opatrný, dodržovat předpisy a raději si vše dobře rozmýšlet. Nejen věk však patří k proměnným, které ovlivňují konečnou cenu povinného ručení.

 

Cenotvorné faktory u povinného ručení

Existují čtyři základní údaje, které ovlivňují cenu povinného ručení. Výkon nebo objem motoru vašeho vozu, adresa trvalého bydliště, věk toho, kdo sjednává pojištění, a to, jak dobře řídíte, což určují bonusové měsíce. Tento výčet věcí je nekompletní. Každá pojišťovna totiž pracuje ještě s dalšími specifickými cenotvornými údaji, nicméně každá z nich zcela jistě bere v potaz výše zmíněné základní údaje.

Další parametry, které mají vliv na povinné ručení, jsou například počet sedadel ve vozidle, užití vozu a to, zda je majitel vozu fyzická osoba, nebo podnikatel (přesněji osoba samostatně výdělečně činná). Užití vozu se standardně rozděluje na běžné užití a vozidla taxislužby. Povinné ručení na vozidla taxislužby je samozřejmě výrazně dražší. Dalšími údaji, které mohou mít u některých pojišťoven vliv na cenu povinného ručení, je model a značka vozu, druh paliva, hmotnost vozu a datum první registrace.

Povinné ručení si můžete snadno sjednat i přes internet s využitím internetového srovnávače Klik.cz. Tento způsob upravuje občanský zákoník tzv. formou na dálku. To znamená, že smlouvu, kterou dostanete do mailu, nemusíte podepisovat. Akceptujete ji pouze tím, že ji zaplatíte ve splatnosti. Pokud nedojde k platbě před splatností, smlouva zaniká a je neplatná. To vám do budoucna může způsobit nemalé škody a je velmi důležité na tuto skutečnost pamatovat.