Co je to stavební dozor a potřebuju ho na svůj projekt?

Stavební dozor sice není zadarmo, může vám ale ušetřit dost peněz. Jeho pozice, jakožto nezávislého odborníka, je nenahraditelná.

Pokud jste se v nedávné době vrhli do stavby nového rodinného domu nebo jeho rekonstrukce, určtiě se momentálně seznamujete se všemi náležitostmi, které je třeba před stavbou, během ní a po ní vyřešit.

Pokud se o celý proces staráte sami, je toho opravdu hodně, na co je třeba dávat pozor. Člověk snadno na něco zapomene. Ze začátku to nemusí být problém, při kolaudaci vám to ale úředníci spočítají. Častým problémem tak bývá, že si lidé, kteří stavějí dům svépomocí, nezajistí stavební dozor, jehož potvrzení je v tomto případě pro kolaudaci potřeba.

 

Stavební dozor se vyplatí i v případě realizace stavební firmou

I když to není dáno zákonem, se stavebním dozorem se vyplatí spolupracovat i v případě, pokud nestavíte svépomocí, ale uzavřete smlouvu o dílo s realizační firmou. Stavební dozor je totiž nezávislou osobou – odborníkem, která není nijak napojená na realizační tedy stavební firmu. Jeho úlohou je průběžně dohlížet nad kvalitou práce a materiálů, nad případným navyšováním cen počas stavby a podobně. Je to člověk, který tak chrání vaše investice, protože vy sami tyto odborné znalosti nemáte.

 

Kdo a co přesně je stavební dozor?

Stavební zákon 183/2006 sb. mluví o stavebním dozoru jako osobě, která „odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby”.

Kromě toho je v zákoně uvedeno, že „osoba vykonávající stavební dozor sleduje způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě; působí k odstranění závad při provádění stavby, a pokud se jí nepodaří takové závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, oznámí je neprodleně stavebnímu úřadu”.

 

Kolik stojí stavební dozor?

Cena za stavební dozor se dost odvíjí od toho, co všechno od dotyčné osoby potřebujete. Velmi často se však stává, že lidé si stavební dozor zajistí před samotnou stavbou, následně se vidí až před kolaudací kvůli potřebnému razítku. Takovýto dozor stojí jen něco kolem 10 000 Kč. Na kolaudaci to postačuje, jde ale o zcela neefektivně vynaložené peníze. Kvalitní stavební dozor stojí přibližně něco kolem dvou procent z realizace celé stavby. Rozsah jeho úkolů si dohodněte dopředu, abyste věděli, za co všechno bude zodpovědný.

Zkuste hledat kvalitní stavební dozor podle referencí od známých nebo se zeptejte v projekční společnosti, která vám prodala nebo vytvořila projekt domu. Právě architekti nebo projektanti mají většinou kvalitní kontakty. Díky této investici si pak budete jisti, že na stavbě vše probíhá tak, jak má.