Investice do dluhopisů

Poslední dobou jsou ve sdělovacích prostředcích velmi často zmiňovány dluhopisy (například EMTC dluhopisy). Proč právě dluhopisy? Protože se jedná o poměrně bezpečnou investici v časech, kdy úrokové sazby na spořících účtech nepokryjí ani inflaci. Máte-li tedy nějaké volné prostředky a nechcete, aby jen zahálely na běžných účtech a pomalu ztrácely na hodnotě, budou pro vás investice do dluhopisů jistě zajímavou variantou.

Jak takové investice do dluhopisů probíhají a jaký je celý proces? Jako první a nejdůležitější krok je výběr té správné společnosti. Pomineme-li tedy dluhopisy státní, na nichž moc nevyděláte a budete rádi, když zisk pokryje již zmíněnou inflaci. Česká národní banka nastolila určitá pravidla, aby korigovala a zpřehlednila trh s veřejnými emisemi dluhopisů. Vybraná společnost by tedy měla mít od ČNB schválený prospekt pro emisi dluhopisů. Dále se zaměřte na stabilitu společnosti, její rozvoj a historii. Pokud daná společnost vydává dluhopisy, měla by vám vše poskytnout, minimálně k nahlédnutí. Po samotném výběru společnosti záleží na vás, kolik chcete investovat. Od toho se také odvíjí výše úroků. Úroky jsou vám potom v pravidelných intervalech vypláceny a na konci předem stanoveného období obdržíte svou investovanou částku zpět.

Společnosti EMTC – Czech a.s. schválila ČNB prospekt dluhopisů EMTC pro jí realizovaný dluhopisový program již počátkem roku 2018. Prostřednictvím dluhopisů EMTC tato společnost financuje především již běžící projekty. Konkrétně se jedná o personální projekt Airjobs, který vyhledává vhodné zaměstnance ale i zaměstnavatele, a pak vývoj vzdělávací aplikace pro děti Lipa Land. Na domovských webových stránkách naleznete prospekt dluhopisů schválený ČNB včetně jeho dodatků ale také ekonomické výsledky. Potřebujete se dozvědět podrobnosti o dluhopisech EMTC – Czech a.s.? Nahlédněte do sekce pro investory.

Investujte chytře do prověřených společností a staňte se součástí zajímavých projektů.

Tento článek je ve smyslu zákona propagačním sdělením. Základní prospekt dluhopisů schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 6. 3. 2019, č.j. 2019/025137/CNB/570, které nabylo právní moci dne 7. 3. 2019, byl uveřejněn na webových stránkách www.emtc.cz v sekci Pro investory, podsekci Prospekt ČNB, a v papírové podobě je možné jej získat v sídle společnosti EMTC – Czech a.s. na adrese Palmovka Open Park IV, Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8 v přízemí.