Jak efektivně zhodnotit své úspory? S dluhopisy EMTC

Hledáte vhodnou formu investování? Vsaďte na korporátní dluhopisy. Korporátní dluhopisy jsou řazeny mezi velmi efektivní a poměrně bezpečnou formu investování, která přináší zajímavé úročení vašich investovaných peněz. Tento typ investice si nepleťte se státními dluhopisy, které vydává stát. Korporátní dluhopisy vydávají soukromé firmy, které získané peníze investují do svého rozvoje, nových projektů a technologií.  Jednou z těchto firem je i EMTC – Czech a.s.

 

Prospekt od ČNB

Pro vydávání korporátních dluhopisů existuje samozřejmě řada pravidel, aby byl investor ochráněn. Rozhodně dluhopisy nemůže veřejně nabízet každá firma. Na základě zákona o podnikání na kapitálovém trhu potřebuje firma k veřejné nabídce dluhopisů nejdříve získat prospekt pro emise dluhopisů. Ze zákona také musí mít investor možnost seznámit se s ekonomickými výsledky společnosti, která dluhopisy emitujeTo vše společnost EMTC – Czech, a. s. splňuje.

 

Hlavní projekty EMTC

Mezi hlavní projekty společnosti EMTC – Czech, a. s. patří oblíbená vzdělávací aplikace Lipa Land, která je určena pro děti po celém světě a je dostupná již ve 26 jazycích. A právě na rozvoji tohoto projektu se můžete podílet i vy, díky své investici. Dluhopisy EMTC pro Lipa Learning jsou příležitostí pro investici zejména pro ty, jež dobře znají aplikaci Lipa Land a vidí její přínosy a potenciál.

 

A jak začít?

Chcete zkusit investování do korporátních dluhopisů společnosti EMTC – Czech, a.s.? Zajímají vás další informace? Pak neváhejte navštívit jejich webové stránky, kde si můžete projít hospodářské výsledky této společnosti a zjistit další množství potřebných informací pro vaše rozhodnutí.

Staňte se i vy investorem a zhodnoťte své úspory.


Tento článek je ve smyslu zákona propagačním sdělením. Základní prospekt dluhopisů schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 1. 3. 2018, č.j. 2018/031159/CNB/570,  jeho dodatek č. 1 schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 29. 3. 2018, č.j. 2018/044977/CNB/570 a dodatek č. 2, který nabyl právní moci 5. 1. 2019, byly uveřejněny na webových stránkách www.emtc.cz v sekci Pro investory, podsekci Prospekt ČNB, a v papírové podobě je možné je získat v sídle společnosti EMTC – Czech a.s. na adrese Praha 3, Pod Krejcárkem 975/2, 5. patro.