Multimetr je užitečný pomocník

Jednoduchý a přitom velmi užitečný pomocník je multimetr. Nejen v průmyslové výrobě, ale i pro domácnosti najde mnoho využití.

 

Měří a pomáhá

V dřívějších dobách se používaly multimetry analogové a i když jsou stále oblasti, kde to bez nich nejde, protože umožňují přesnější měření a tedy i interpretaci výsledků a naměřených hodnot. Přesto jsou v současnosti více oblíbené ty moderní, digitální. Multimetr je, jak název napovídá, multifunkční měřící přístroj, který má více funkcí a umožňuje tak měřit více veličin, aniž bychom na každou potřebovali samostatný přístroj. Měří elektrické veličiny a na základě získaných hodnot je umí definovat, což pomáhá ke kontrole elektrického zařízení a odhalení případných problémů. Mezi základní funkce, které digitální multimetr nabízí, patří ampérmetr, ohmetr a voltmetr, a ty jsou také nejvíce používané, podle zvoleného typu ale umožňuje i další využití:

  • měření zesílení
  • zobrazení hodnoty kmitočtu, kapacity a útlumu
  • testování funkčnosti diod a průchodnosti obvodů
  • zobrazení odporu a teploty

 

Multimetr se většinou vejde do ruky, je přenosný, snadno se ovládá a tak použitelný kdykoli a kdekoli. V domácích podmínkách ho používáme nejčastěji k určení toho, zda nějaký spotřebič je funkční a pouze vyžaduje opravu, nebo už opravdu dosloužil. Snadno tak zjistíme, zda do rozbitého mixéru jde proud a problém vyřeší jen výměna přívodního kabelu či je poškození rozsáhlejší a bude lepší volbou koupit přístroj nový. Ve zkušebnách a laboratořích se využívají spíše stolní multimetry, ty jsou však určené pro obsluhu vyškoleným personálem a získané výsledky jsou použity pro speciální aplikace.

Multimetr vhodný pro vaše potřeby vám rádi pomohou vybrat profesionálové z firmy GHV Trading. Multifunkční přístroj nám usnadňuje práci a pomáhá určovat a řešit případné problémy.