Jak znechutit vandaly? Nátěrem proti graffity!

graffiti-7Při této zakázce se jednalo o odstranění grafitů z obkladů na objektu jedné restaurace v Praze. Tato restaurace se nachází na velmi frekventované křižovatce, kde si graffiťáci takzvaně podávají ruce. Je to místo, kde se potkávají na svých dobrodružných cestách po graffiti výletech a jejich vandalských útocích v Praze.

Tato restaurace v minulosti velmi trpěla tím, že se zde ve velkém a hojném počtu objevovalo mnoho graffitů a tagů. Když jsme tuto fasádu a plochu dostali do správy, všechny grafity na restauraci jsme pečlivě odstranili a nanesli antigraffitový nátěr.

Po prvním velkém a plošném odstranění graffitů na restauraci, se již dostavily výsledky, protože frekvence přibývání nových graffitů se značně zmenšila. Poté, co jsme aplikovali na této restauraci náš antigraffitový program “Budovy bez graffitového znečištění a vandalismu”,  jsme téměř ihned odstraňovali všechny grafity a tagy.

I nyní musíme konstatovat, že se tento program antigraffitové obrany proti vandalským graffitovým útokům velmi výrazně projevil. Protože jsme okamžitě odstraňovali i sebemenší graffity, fasáda této restaurace zůstává neustále čistá bez graffitů a žádné další se zde již neobjevují.

Podle našeho zjištění má velký podíl na těchto pozitivních výsledcích konkrétní naplňování našeho programu. Jestiže pouliční umělec zjistí, že jeho dílo nemá žádnou trvalou platnost a poté co provede graffiti na této restauraci a ono je okamžitě odstraněno, jde se realizovat jinam. Musíme si uvědomit, že i tento většinou ubohý a chudý street-arter také investuje nemalé prostředky na to, aby si zakoupil barvu, spreje či fixy, kterými se tato mladá generace chce nesmyslně zviditelňovat.

Systém, který funguje! Anti grafitové ochrany a odstranění graffiti Praha

Naše mezinárodní firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. odstraňování graffiti Praha nabízí služby odstraňování grafity, ochranu proti grafitovému znečištění a vandalismu, antigraffiti nátěry, anti graffiti nástřiky, ochrana a účinná obrana proti spreyerům a pouličnímu umění, v systému budovy bez graffitového znečištění.

Graffiti se musí co nejvíce zeslabit a následně se přetře fasádní barvou. Pokud se zamalují graffiti bez jejího ztenčení, prostupují viditelné původní kontury a finální výsledek není efektivní. 100% výsledek s odstraněním graffiti lze jen na plochách, kde je nanesena antigraffitová ochrana. Odstraňování graffiti je možné realizovat pouze s venkovní teplotou nad 10°C.

, , , . ,

Povrchy, které nejsou ošetřeny AGO a objeví se na nich graffiti  jdou odstranit na 60-90 %, přičemž u fasád je nutno obstarat si navíc fasádní barvu na přetření. Je nejsnadnější se před sprejery ochránit antigraffitovou ochranou.

Zaměřujeme se také na pískování, což je abrazivní metoda čištění, která se úspěšně používá pro čištění fasád. Při odstraňování polepů, folií a bannerů, používáme korunkové žiletky, které velmi efektivně bez poškrábání nežádoucí polepy z ploch odstraní.

Pokud provedeme antigraffiti nátěr a nebo nástřik na vaší budově, jsme schopni na jakémkoliv místě v České a Slovenské republice, nově i v Rakousku odstranit graffiti do 14 dnů v jakémkoliv i sebemenším rozsahu. Pro naše zákazníky je ve smlouvě o dílo zakotveno servisní čištění a odstraňování z našich AGO.

Pokud se objeví na fasádě graffiti, my ho odstraníme, tak vždy ZDARMA na tomto konkrétním místě vrátíme nový plát AGO tam, kde jsme pracovali, takže tam znovu naneseme nové AGO, které bylo oslabeno naší odstraňovací činností. Tímto Vám můžeme nabídnout službu za přijatelnou cenu.